„Přátelství je součástí lidského štěstí“

přátelství 3ka

Uvědomujeme si, jak je nesmírně důležité mít v životě štěstí a mít blízkého přítele. Přátelství by mělo být vyrovnané, nikoli jednostranné. Přátelství nemůžeme pochopit jen rozumem, přátelství musíme zažít. A pokud se tak stane, máme v životě obrovské štěstí!

Setkala jsem se s tvrzením, že člověk, jako takový, ani nemůže mít více, než jednoho nebo dva skutečné přátele. Něco pravdy na tom asi bude, ale bylo by hloupé řídit se tím, jako nějakým příkazem či podmínkou. Je skutečně rozdíl mezi kamarády nebo jen známými ve škole, v práci nebo kdekoli, mezi přáteli, se kterými trávíte čas, rozumíte si s nimi a máte je rádi, a mezi opravdovým přítelem, který za vámi stojí, kterému důvěřujete a kterého poznáte opravdu až v nouzi. Jak kdysi řekl Walter Winchell: : „Pravý přítel je ten, který přijde, když všichni odcházejí.“

Já mám to štěstí a děkuji za to. Osud mi do života přivedl kamarádky, upřímné, veselé, láskyplné, přímé, krásné a hlavně s jednou tváří 🙂 🙂 :-). Tato pevná vazba se tvořila několik let a prověřoval ji čas. My tři teď společně tvoříme silný tým a píšeme články a příběhy o životě. Snažíme se pro naše čtenáře najít všechny směry a prameny životní síly. Náš blog se jmenuje – 3Ka-Životní síla – a jedním z nejvydatnějších pramenů životní síly je naše dlouholeté přátelství.

Mohu opravdu děkovat Bohu, že takové blízké přítelkyně mám. Je totiž smutné, když vím o některých lidech, že nemají takového přítele, kterému by mohli zavolat třeba o půlnoci, a on by je přijal a věnoval se jim. Pokud se tak stane, že vám přítelkyně zavolá kdykoliv i o půlnoci celá uplakaná a utrápená a potřebuje si o věci, která se jí přihodila promluvit Není, nad čím přemýšlet. V takových situacích člověk pochopí, že se mu může stát něco podobného a pro svého přítele uděláte, co nejvíce můžete, protože vazba mezi přáteli by měla být vždy opětovaná.

Mým úplně největším a nejlepším přítelem je však můj životní partner. A tak to má být! V našem manželském vztahu se vyskytují všechny důležité znaky přátelství. Moc si toho vážím a přeji to i všem ostatním, není to totiž v partnerství vždy pravidlem.
My všichni, kdo si vážíme svých přátel i partnerů, žijme tak, aby se nás netýkala tato věta.

Láska může umřít na pravdu, přátelství na lež“

Važme si přátelství, opatrujme ho, zalévejme ho, jako rostlinku. Pokud si rostlinky nebudete všímat, nebudete ji zalévat, uschne! Stejné je to i s přátelstvím. Pokud nebudete pečovat o přátelství, uschne také.

Když se dnes rozhlédnete kolem sebe, nebo sledujete zprávy, často vidíte, že té lásky je ve světě mezi lidmi velmi málo. Vlivem naší nedokonalosti je zřejmé, že nikdy nebudeme všichni těmi
opravdovými přáteli. Měli bychom se tomu však alespoň učit.

Yvetta, 3Ka

Sledujte nás