3ka – to jsme MY

Jsme 3 kamarádky… provázíme čtenáře naším světem plného životní síly a inspirujeme je, aby žili svůj život v souladu se svými sny. Prostřednictvím našich článků a knih přinášíme naději a pomoc v nelehkých životních situacích.

3ka

Naučte se být lepší, naučte se být šťastní!

Náš příběh
aneb jsme takové jaké jsme !

Zuzka, Yvetta a Jana … to jsme my. Spřízněné duše pečující o své přátelství mnoho let. Navzájem sdílíme dobré i zlé. Naše životní cesty spojoval až nápadně podobný osudový příběh. Dnes, v pohodlí oblíbených kaváren, vzpomínáme na časy minulé a dělíme se o současné zážitky. Získané prožitky jsou cenné a důležité na naší životní cestě. Díky tomu si můžeme plnit své dávné sny.

Na počátku naší dospělosti si každá svou naivitou a nedostatkem zkušeností zkomplikovala vývoj věcí budoucích. Nastalo období zklamání, krachů manželství, nedostatku financí a osamělosti. Vlastně nic neobvyklého, takových osudů je kolem nás mnoho.
Naivní představy o krásném životě se rozpadaly, jako pověstný domeček z karet!

Netušily jsme, co dál. Může se vůbec něco zlepšit? Najdeme pro sebe ty správné partnery? Jak se postarat o finance? Vzájemně jsme si kladly otázky, proč právě my? Zklamání následovalo zklamání a sebevědomí klesalo stejně, jako možnost vystoupit z bludného kruhu. Tento naivní postoj pouze umocňoval špatná rozhodnutí. Čekaly jsme na zázrak, ale zázraky se obvykle nedějí.

Bylo nutné na sobě začít pracovat. Naučit se čelit problémům a velmi intenzivní prací se postupně vymanit nepřízni osudu! S vírou sobě vlastní jsme zaměřily pozornost na posilování schopností, které má každý z nás ukryté hluboko v sobě. Lítost a strach člověka svazují. Pomalu jsme vyhrávaly své malé soukromé bitvy. Navzájem si dodávaly sílu a optimismus. Byly jsme tu pro sebe.

Naše společná setkání nám přinášela i další bonus. Pomáhaly jsme si vzájemně rozeznat a zdokonalit své schopnosti a záliby, najít svou vnitřní motivaci. I když jsou naše povahy odlišné, pochopily jsme, že pomocí těchto schopností a zálib lze překonat velmi těžká období. Zaměstnávat mozek něčím, co nás opravdu velmi baví! Něčím, na čem můžeme dokonce stavět i svou budoucnost. Osvěžující způsob, který do života přinese radost a vyplaví hormony štěstí.

Pokud se trápíte, vaše mysl není otevřená. Odmítá přijímat pozitivní myšlenky. To co si myslíte, to vyzařujete a přitahujete.

Uplynulo několik let a nám do života vstoupili muži, které považujeme za osudové partnery. Manželství s nimi uzavřená přetrvávají dodnes.

Jako mávnutím kouzelného proutku se proměňoval celý náš život!

S údivem jsme pozorovaly přicházející změny a těšily se z nich. Otázky byly zbytečné. Dále jsme se neptaly, proč zrovna my? Odpověď tušíme s vědomím pramenícím v minulosti. Mnohé se změnilo k lepšímu a naše přátelství prověřené časem stále trvá. Vykrystalizovalo v duševní klenot, který nosí v srdci každá z nás.

Naše prožitky a zkušenosti se staly inspirací k napsání knihy o životní síle. Knihy, vedoucí čtenáře linkou našich příběhů k odpovědím na jejich otázky. Provedeme vás životem s nadhledem dnes již zralých žen, pevně ukotvených ve svých rodinách a životech. Nabídneme vám pohled do našeho barevného světa protknutého šedými zónami.

Proto bychom vám, kteří budete našimi čtenáři, chtěly být inspirací, nadějí a vírou.